Chọn một tài khoản, đáp ứng

nhu cầu của bạn

Tin cậy và an toàn

Khách hàng của VelMarket có thể lựa chọn từ một vài loại tài khoản để đáp ứng chính xác nhu cầu của họ. Quỹ của bạn sẽ được gửi trong các tài khoản tại những ngân hàng lớn. Chúng tôi áp dụng tất cả các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất để bảo đảm tính an toàn cho các tài khoản và quỹ gửi trong ngân hàng. Đừng chần chừ, hãy sử dụng ngay tài khoản demo (ảo) của chúng tôi, bạn sẽ kiểm chứng được giao dịch thị trường mà không có rủi ro nào.

ĐĂNG KÝ
accounts-2

Slate

$99.99Tiền gửi tối thiểu

Hỗ trợ kỹ thuật 24/5

Tài khoản tiền Đô la, Euro, Bảng Anh

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

Chuyên gia giao dịch cá nhân

Prime

$9,999.99Tiền gửi tối thiểu

Hỗ trợ kỹ thuật 24/5

Tài khoản tiền Đô la, Euro, Bảng Anh

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

Chuyên gia giao dịch cá nhân

Elite

$99,999.99Tiền gửi tối thiểu

Hỗ trợ kỹ thuật 24/5

Tài khoản tiền Đô la, Euro, Bảng Anh

Metatrader 4

Webtrader

Android & iOS

Chuyên gia giao dịch cá nhân

VelMarket

Tài khoản ẢO

Sử dụng các tính năng trong tài khoản và thử giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu.

Thử giao dịch

KHÔNG CÓ RỦI RO
MIỄN PHÍ
DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG
MỞ TÀI KHOẢN