ការជួញដូរនូវទំនិញដែលគេបាលស្គាល់ដល់មនុស្សតាំងពីសម័យកាល មុនពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយគ្មានប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនៅឡើយ។ ការជួញដូរទំនិញនៅតែមាននៅដល់សព្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្នុងទំហំធំជាងមុននិងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើទីផ្សារទំនិញ។

ទំនិញគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អមួយដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការធ្វើជំនួញ។ នៅពេលដែលការជួញដូរទំនិញលើទីផ្សារមូលធន គុណភាពនិងតម្លៃនៃផលិតផលនីមួយៗត្រូវបានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ទំនិញត្រូវបានជួញដូរតាមរយៈកិច្ចសន្យាទំនិញ (នាពេលអនាគត) ។

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
commodities1

ហេតុអ្វីត្រូវវិនិយោគ

ជាមួយ Velmarket អ្នកទទួលបានលក្ខណៈអំណោយផលបំផុតនៅលើទីផ្សារ:

ជំនួយការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមជំនួយការអាជីវកម្មរបស់ Velmarkets ដែលមានជំនាញខ្ពស់ ផ្តល់ជូននូវជំនួយ ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងជាមួយគេដោយប្រើភាសាកំណើត។

ក្រុមជំនួយការអាជីវកម្មរបស់ Velmarket ដែលមានជំនាញខ្ពស់ ផ្តល់ជូននូវជំនួយ ២៤ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

ចំពោះអតិថិជនរបស់យើង យើងជំរុញនូវជំនួយតាមរយៈអោយលេខទូរស័ព្ទ និងជំនួយផ្ទាល់យ៉ាងល្អបំផុត ដោយនិយាយជាភាសាកំណើតរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ នៅក្នុងពន្ធគយ ពន្ធលើតម្លៃនាំចេញ អ្នកនឹងត្រូវបានគេចាត់តាំងអោយមានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន។

មិនចំណាយពេលវេលា

ដោយហេតុថា នេះគឺជាប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងការវិនិយោគទៅលើទំនិញមិនតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃនោះទេ។

មានហានិភ័យតិចតួច

ការជួញដូរទំនិញមិនអាស្រ័យលើតម្លៃនៃកិច្ចសន្យាដោយពួកគេខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតលើភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះចលនាឡើងចុះដែលសម្បូរណាមួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទាំងពីរនេះ នឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើការជួញដូររបស់អ្នកទេ។ លើសពីនេះទំនិញនីមួយៗមានការកំណត់យ៉ាង ជាក់លាក់ច្បាស់ ដែលប្រសិនបើមានការហួសប្រមាណវានឹងបិទ ការធ្វើជំនួញលើទំនិញនេះ។

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្រប់ទំនិញទាំងអស់

ជាមួយ Velmarket អ្នកមានឱកាសក្នុងការជួញដូរជាមួយលោហៈដ៏មានតម្លៃ ប្រេងឆៅ ប្រេងសាំងផលិតផលកសិកម្ម និងទំនិញជាច្រើនទៀត។

របៀបដែលវាដំណើរការ

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយទំនិញ គឺជាអាជីវកម្មទូទៅសម្រាប់សាជីវកម្មធំ ៗ រដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសំខាន់ៗ
ផ្សេងៗទៀត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាឱកាសដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ការកោតសរសើរចំពោះវិនិយោគិន។

ការជួញដូរមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ជាមួយទំនិញរូបសណ្ឋាននោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងនិស្សន្ទវត្ថុរបស់ពួកគេ ទ្រព្យសម្បត្តិជាគោលនៃទំនិញជាក់លាក់។ ទាំងនេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការដែលមានលក្ខខណ្ឌនោះទេ ពោលគឺអ្វីដែលយើងទិញនៅថ្ងៃនេះនឹងមានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាកមួយដែលបានកំណត់អោយ នៅពេលដែលការធ្វើជំនួញ ត្រូវចំណាយចំពោះ-ពីតម្លៃនាពេលអនាគត យើងកំណត់ថា តើយើងរកប្រាក់បានចំណេញ ឬខាត។ វិនិយោគិនជាច្រើនត្រូវបានទាញមកចូលក្នុងទីផ្សារនេះ ដោយសាតែការពិតដែលថា ជាដំណាក់កាលដំបូងពួកគេត្រូវបង់តែអ្វីដែលជាកំរិត ចំណេញប៉ុណ្ណោះ ឧ.គ្រាន់តែផ្នែកតូចមួយនៃតម្លៃពិតរបស់ទំនិញ។

របៀបវិនិយោគ

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនី វាយលេខសំគាល់ (Sign on) ចូលកម្មវិធី ហើយអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើម។

ជាមួយគណនី Velmarkets ដែលអាចដំណើរការបានសម្រាប់អ្នក គឺជាជួរមួយដែលជាក់ស្តែងនៃទំនិញ រួមទាំង លោហៈធាតុមានតម្លៃ ផលិតផលកសិកម្ម និងផលិតផលជាច្រើនទៀត។

នៅពេលធ្វើជំនួញលើទំនិញ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកថា អ្នកត្រូវធ្វើអោយមានការប្រើប្រាស់ទំនិញដែលហៅថា ការធ្វើអោយមានទំនិញច្រើនមុខផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងធ្វើអោយការវិនិយោគរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព។

ឥឡូវនេះ

ចុះឈ្មោះ

គណនីជួញដូររបស់អ្នក

ចាប់ផ្តើមជួញដូរនៅលើទីផ្សារពិតប្រាកដ ក្លាយជាការជួញដូរដ៏ជោគជ័យមួយផ្សេងទៀត

SymbolLeverage (max)Swap LongSwap ShortMax Order SizeSize of 1 LotSpreadTrading Hours
Cocoa1:10-31,543-4,506100100120009:46 - 17:29
Coffee1:10-1,745-0,2491001 0008009:16 - 17:29
Copper1:10-4,102-0,5861001 0007000:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00
Corn1:10-5,268-0,7521001 0007000:05 - 12:40 , 13:35 - 18:10
Cotton1:10-1,137-0,1621001 00010001:05 - 18:15
NaturalGas1:10-0,432-0,06110010 000700:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00
Platinum1:10-12,041-1,72010010015000:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00
Rice1:10-0,143-0,02010010 000600:05 - 01:55 , 13:35 - 18:10
Soybeans1:10-12,343-1,7631001 00020000:05 - 12:40 , 13:35 - 18:10
Sugar1:10-0,158-0,02210010 0001108:31 - 16:59
UKOil1:10-1,190-0,170101 000600:01 - 22:00
USOil1:10-1,056-0,150101 000600:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00
Wheat1:10-7,497-1,0711001 00030000:05 - 12:40 , 13:35 - 18:10
XAGUSD1:10-2,100-0,3002010 0007000:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00
XAUUSD1:20-17,453-2,493201005800:00 - 20:55 , 22:01 - 24:00

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though Velmarket.com attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.